Luboš Krtička – trumpeta

Studoval na státní konzervatoři v Pardubicích obor trubka, skladba a dirigování. Na hudební fakultě AMU studoval obor skladba. Obor skladba taktéž vystudoval na Akademia Musiciale Chigiana v Itálii. Měl tu čest vzdělávat se u takových pedagogů, jako byli pánové Petr Eben (hudební formy), Miroslav Raichl (skladba), Jiří Dvořáček (skladba), Vlastislav Novák (dirigování). Působil jako asistent dirigenta pardubického dětského sboru, jako šéfdirigent dětského sboru českého rozhlasu Praha, jako dirigent Brixiho Akademického Souboru.
V současné době působí jako dirigent pěveckého sboru Siloe a také jako pedagog v ZUŠ Lounských, Praha 4. Jeho záběr přesahuje oblast tzv. artificiální hudby. Kromě skladatelské tvorby pro filmy, orchestry či sbory se věnuje také jazzu. Konkrétně swingu třicátých let minulého tisíciletí – The Mole’s Wing Orchestra.
V roce 2018 přijal nabídku Ladislava Přitasila a stal se členem VorasBandu, pro který aranžuje skládá a řídí dechovou sekci.
Kromě hudební činnosti se věnuje i oblasti filmové. A to v oblasti hudební kompozice, úpravy textu českého znění a režii českého znění.